توضیحات

با آموزش هایی که در این ویدیو می بینید اولین هفته از دوره آموزشی خود را آغاز خواهید کرد، در این هفته با زمان بندی و برنامه ریزی کارها،ازیابی و چک آپ روزانه، سپاسگذاری و باور سازی های سازنده آشنا می شوید و تجربه لذت بخشی از دستاوردهای هفته تان خواهید داشت.