توضیحات

در دوره کوچ آنلاین آیسیس به مدت 3 ماه از برنامه هدفمند پرسنال کوچینگ بهره مند میگردید. با خرید  این دوره برای شما دفترچه ویژه پرسنال کوچینگ از طریق پست ارسال میگردد، در این دفترچه علاوه بر اینکه می آموزید چطور مدیریت زمان خود را در دست بگیرید و با هدف گذاری و برنامه ریزی افسار اتفاقات زندگی خود را در دست بگیرید؛ در شروع و پایان هر هفته برای شما ویدیوهای آموزشی ای را آماده کرده ایم که با به کارگیری آنها می توانید 3 ماه طلایی را برای زندگی خود رقم بزنید. این دفترچه که برای اولین بار با ابتکارات تیم خلاق کلوپ بدون مرز طراحی گردیده ابزار قدرتمندی است که همراه هوشمند شما در این دوره خواهد بود.